BERGI ŞAHADATNAMASY/ДОЛГОВОЙ СЕРТИФИКАТ/ DEBT CERTIFICATE

Kärhanalar tarapyndan gysga möhletli maliýeleşdirme zerurlyklaryny kanagatlanayrmak üçin çykarylýan, gysga möhletli, göterim girdeji getirýän borçnama resminamalary (obligasiýalar).

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.