BERGILER/ДОЛГИ/ DEBTS

Ätiýaçlandyryş kärhanalarynyň esasy işi bilen baglanyşygy bolmadyk, esasy işiniň we beýleki şereketler bilen gatnaşyklarynyň netijesinde emele gelen bergi borçlarynyň ýöredilýän hasaby.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.