BERGINIŇ DÜZÜMINI ÜÝTGETMEK/РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ДОЛГА/ DEBT RESTRUCTURING

Berginiň şertleriniň üýtgedilmegi, mysal üçin, karz boýunça göterim derejesiniň, karzyň möhletiniň dowamlylygynyň, üzüliş çeşmesiniň we ş.m. üýtgedilmegi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.