BERGSON ÖLÇEGI/КРИТЕРИЯ БЕРГСОНА/ BERGSON CRITERIA

Ykdysadyýetde ýüze çykýan her bir üýtgeşme belli bir taraplara peýdaly bolsa, beýleki bir taraplara zyýan getirýär. Bergson bu babatda kesgitleýji deliliň gerekligini, şol deliliň hem durmuş sosial üpjünçilik görkezijisi hökmünde hyzmat edip biljekdigini öňe sürýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.