BERKIDILEN GIRDEJILI GAZNA/ФОНД С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ/ FIXED INCOME FUND

Ýygnanan serişdeleriniň berkidilen (üýtgewsiz) girdeji getirýän gymmatbaha kagyzlara gönükdirilýän bilelikdäki (köpçülikleýin) gazna.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.