BERKIDILEN AKTIWLERIŇ DOLANYŞYK DEREJESI/КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ФИКСИРОВАННЫХ АКТИВОВ/FIXED ASSET TURNOVER RATIO

Satyşlaryň berkidilen aktiwleriň arassa möçberine bolan gatnaşygy görnüşinde hasaplanylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.