BERKIDILEN KARAR/УКРЕПЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ/JUS COGENS

Halkara hukugynyň döwletleriň halkara bileleşigi tarapyndan ykrar edilen, ýatyrylmagy mümkin hasaplanylmaýan kararlary we çözgütleri. Beýle kararlara diňe üýtgeşmeler we goşmaçalar girizilip bilinýär. Emma kararlaryň esasy ýörelgeleri saklanyp galýar. Halkara hukuk topary şeýle kararlaryň sanawyna güýç ulanma gadaganlygyny, gul söwdasynyň we deňiz garakçylygynyň gadaganlygyny, genosidiň gadaganlygyny, döwletleriň deňligini we beýlekileri goşýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.