BERKIDILEN KESGITLI GIRDEJI/ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД/ FIXED INCOME

Hemişelik girdeji. Mysal üçin esasy serişdeleriň kärendesi, obligasiýalar we ş.m. boýunça hemişelik (üýtgewsiz) girdejiler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.