ADATY PAÝNAMALARYŇ GIRDEJILILIGI/ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ/RETURN ON COMMON EQUITY ROE

Adaty paýnama eýeleriniň girdejiliginiň derejesini görkezýän görkeziji. Peýdalylygy seljerme görkezijileriniň toparyna girýän iň belli maliýe gatnaşyk görkezijileriniň biri. Adaty paýnama eýeleriniň ygtyýarynda galýan peýdanyň (ýagny salgytlar we göterimler tölenenden soňky peýdanyň) adaty paýnamalary (common equity) göterijileriň maýasyna bolan gatnaşygy arkaly hasaplanýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.