BERKIDILEN MAÝA GOÝUMLAR/ФИКСИРОВАННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ/ FIXED CAPITAL INVESTMENTS

Jaý, enjam ýaly önümçilikde uzak möhlet bilen ulanylyp bilinýän serişdeleriň öndürilmegi üçin edilýän harajatlar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.