BILELIKDÄKI HOSSAR/СО-ПОПЕЧИТЕЛЬ/ CO-TRUSTEE

Bilelikdäki hossar-bilelikde hossarçylyk edýän tarap; bilelikdäki ynanylan tarap- trast boýunça eýeçilik hossarlaryň adyna ýazylýar we olar beýleki adamlaryň emläklerine olaryň bähbitleri üçin özbaşdak ygtyýar edip bilýärler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.