BILELIKDÄKI ISLEG/СОВМЕСТНЫЙ СПРОС/ JOINT DEMAND

Biri-birinden düýpgöter tapawutlanýandyklaryna garamazdan, haýsydyr bir zerurlyk üçin ikisini hem edinmegiň hökmanylygy ýüze çykýan harytlara bolan isleg. Mysal üçin, maşynly bir ýere gitmek üçin maşyn we ýangyja bolan isleg; syýa bilen ýazmak üçin syýa-galama we syýa bolan isleg.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.