BILELIKDÄKI KARZLAR/СОВМЕСТНЫЙ ССУДЫ/ JOINT LOANS

Şol bir karz alyja birnäçe bank tarapyndan bilelikde berilýän karz. Şunda, birinji karz beriji bank karza hyzmat etmekligi öz üstüne alýar. Şeýle hem, seret: down stream participation loan, upstream participation loan.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.