BILELIKDÄKI SATYŞ/СОВМЕСТНАЯ ПРОДАЖА/JOINT SALE

Şereketiň maýasyny artdyrmazdan, eýeleriň (gatnaşyjylaryň) paýynyň hasabyna giň köpçüligiň arasynda paýnamalary ýerleşdirme. Bu usulda paýdarlar jemgyýetiniň paýdarlary öz eýeçiligndäki paýnamalaryň bir bölegini biržanyň üsti bilen ýa-da biržadan daşarky bazarda halka ýerläp bilýärler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.