BILELIKDÄKI SATYŞ GIRDEJI GATNAŞYGY/СООТНОШЕНИЕ ДОХОДА ОТ СОВМЕСТНОЙ ПРОДАЖИ/ RATIO OF REVENUE FROM JOINT SALES

Bilelikdäki satuwdan gazanylan girdejiniň halka satylan jemi paýnamalardan gazanylan girdejä bolan gatnaşygy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.