BILELIKDÄKI BANK/СОВМЕСТНЫЙ БАНК/JOINT BANK

Goýumçylaryň eýeçiliginde bolan süýşürintgiler banky. Ol Paýdarlar banky däldir we goýumçylaryň bähbidine döredilen trast esasynda dolandyrylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.