AFFILIRLENEN ADAM/АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО/AFFILIATED PERSON

Belli bir kärhanada çözgütleriň kabul edilmegine täsir ýetirmäge mümkinçiligi bolan adam. Mysal üçin, direktor,  onun maşgala agzalary, ýokary dolandyryjylar, iri paýdarlar we. ş. m.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.