BINOMINAL BÖLÜNME/БИНОМИНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ/ THE BINOMIAL DISTRIBUTION.

N gezek gaýtalanan garaşsyz synaglaryň netijesi A wakalaryň ýüze çykmagy (oňaýly ýagdaý) ýa-da ýüze çykmazlygy (oňaýsyz ýagdaý) görnüşinde aňladylanda, X bilen belgilenýän ýüze çykmalaryň jemi sanynyň emele getirýän maglumatlara bölünmesi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.