AFFILIRLENEN TARAP/АФФИЛИРОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО/AFFILIATE

Beýleki bir guramada paý gatnaşygy ýa-da başga bir gyzyklanmasy bolan gurama, şonuň esasynda hem ol guramada çözgütleriň kabul edilmegine täsirini ýetirýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.