AFRIKA ÖSÜŞ BANKY/АФРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/AFRICAN DEVELOPMENT BANK

Afrika döwletlerinin ykdysady osüşini üpjün etmekde maliýe-karz we beýleki kömekleri bermek maksady bilen 1964-nji ýylda döredilen bank, ilkibaşda diňe Afrika döwletleri agza bolan bolsa, 1982-nji ýylda üýtgeşme esasynda başga döwletlere-de agza bolmak hukugy berildi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.