AJIO/AЖИО/AGIO

Iki manyda ulanylýar. Birinjiden, pul operasiýalarynda bir puluň kesgitli bahasy bilen hakyky bazar hümmetiniň arasyndaky tapawudy aňladýar. Ikinjiden, karz operasiýalarynda müşderiden alnan ähli tutumlary, harajatlary aňladýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.