AKKREDITIW/АККРЕДИТИВ/LETTER OF CREDIT

Bankyň akreditiw açan adama bellenen mukdardaky puly tölemek barada daşary ýurtdaky habarlaşyk bankyna buýruknamasy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.