AKTIW/АКТИВ/ASSET

Kärhananyň eýeçiliginde bolan dürli görnüşdäki serişdelerdir. Balansda aktiw iki sany esasy bölüme bölünýär: dolanyşyk we esasy serişdeler. Aktiwler balansyň çep tarapyny düzýärler we nagt serişdeler, dolanyşyk emläkleri, goýum serişdeleri, algylar, inwentarlar, ýerler, zawodlar ýaly böleklerden ybaratdyr.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.