AKTIWLERE ESASLANÝAN KARZ/ССУДА, ОБЕСПЕЧЕННАЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ АКТИВАМИ/ASSET BASED LOAN

Kärhananyň girew hökmünde ýerlemek nukdaýnazaryndan däl-de, karzy gaýtarmak üçin ýeterlik bolan pul serişdelerini toplamak nukdaýnazaryndan seredilýän we şol maksatlara hem ulanylýan aýratyn aktiwlar bilen üpjün edilen karz.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.