AKTIWLERI DOLANDYRMAGYŇ GÖRKEZIJILERI/КОЭФФИЦИЕНТЫ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ/ASSET MANAGEMENT RATIOS

Aktiwleri dolandyrmagyň hil görkezijileri. Mysal üçin, ätiýaçlyklaryň dolanyşygy, algylaryň dolanyşygy, algylar gün hasabynda, aktiwleriň umumy möçberiniň aýlanyşygy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.