AKTIWLERIŇ ESASY PEÝDALYLYK GÖRKEZIJILERI/КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКТИВОВ/BASIC EARNING POWER RATIO

Salgytlar hem-de göterimler tölenmezden öňki peýdanyň aktiwleriň jemine gatnaşygy bilen hasaplanýar. Peýdanyň seljerme görkezijileriniň toparyna girýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.