AKTIWLER-PASSIWLER KOMITETI/КОМИТЕТ ПО АКТИВАМ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ/ASSET LIABILITY COMMITTEE

Bankyň tölege ukyplylyk, serişdeleri çekmek we ýerleşdirmek meselelerine umumy gözegçilik etmek maksady bilen bankyň müdirýetinde döredilip bilner.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.