ALGY-BERGI BORÇNAMASY /ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО/BILL OF DEBT

Karzyň berlendigini we ony gaýtaryp almaga bolan hukugyny tassyklaýan resminama. Algy / bergi borçnamalarynyň şeýle görnüşleri bar: 1 Ýönekeý algy / bergi borçnamalary (Söwda bilen meşgullanmaýan adamlaryň arasyndaky algy / bergileri tassyklaýar); 2. Täjirçilik algy / bergi borçnamalary (Obligasiýa. çek, weksel, faktura. konosament, töleg tabşyryknamasy we. ş.m ) 3. Döwlet algy / bergi borçnamalary (Döwlet paýnamalary, gazna obligasiýalary)

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.