ADYNA SEREDIP KARZ BERME/ КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ИМЯ/NAME LENDING

Müşderä, onuň karzy gaýtaryjylygyna bolan umumy ynam esasynda, girewe zat almazdan karz berme.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.