ALTYN BAZARY/РЫНОК ЗОЛОТА /GOLDEN MARKET

Altyn söwdasynyň edilýän ýeri, Altyn bazarynda nagt, möhletli, lomaý we beýleki söwda görnüşleri amala aşyrylyp bilner. Altyn söwdasyna esasy gatnaşyjylar bolup banklar we ýöriteleşen kärhanalar çykyş edýärler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.