ALTYN HOWUZ/ЗОЛОТОЙ ПУЛ/GOLDEN POOL

Altynyň bahasyny durnukly saklamak maksady bilen şertnama baglaşan döwletler - ABŞ, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Belgiýa, Gollandiýa tarapyndan döredilen gurama. 1967-nji ýylda bu guramadan Fransiýa çykýar, şondan soňra hem bu gurama dargaýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.