ALTYN PARAŞUTLAR/ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ/GOLDEN PARACHUTES

Dolandyryjy işden gidende oňa tölenilýän uly möçberli sylaglar. Kompaniýany başga bir özünden uly kompaniýa tarapyndan satyn alnanda (takover-поглощение) öň oturan ýolbaşça, onuň gitmesi üçin duýduryş bermegiň mümkin bolan bir täri.

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.