ALTYN ŞERTLEŞIK/ЗОЛОТАЯ ОГОВОРКА/GOLDEN CLAUSE

Şertnamada tölegiň möçberini altynyn bahasyna barabarlykda ýa-da altynda kesgitlemek şerti.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.