ALTYN TÖLEG PAÝY/ЗОЛОТАЯ КВОТА/GOLDEN TRANCHE POSITION

Halkara pul gaznasyna agza döwletleriň agzalyk töleginiň altynda tölenen bölegi. Döwlet öz altyn ätiýaçlygy hökmünde daşary ýurt tölegleri üçin ýa-da pul birligine çalyşmak üçin ulanyp biler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.