ALYJY MONOPOLIÝASY/МОНОПОЛИЯ ПОКУПАТЕЛЯ/MONOPSONY

Bazarda birnäçe önüm öndürijiniň ýa-da satyjynyň bardygyna garamazdan ýeke bir alyjynyň ýa-da sarp edijiniň bolmagy. Munda alyjy harytlary we hyzmatlary sarp ediji bazar bahalaryna uly derejede täsir edip bilýär. Başgaça: Monopsoniýa diýilýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.