ALNAN KARZLAR/ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ/ RECEIVED LOANS

Banklaryň beýlekl banklardan alýan karzlary. Alnan karzlar, esasan, üç görnüşde bolup bilýärler: A) Merkezi bankdan alnar karzlar; B) Beýleki banklardan alnan karzlar; C) Uzak möhletli maýa goýum görnüşli karzlar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.