ALYŞ-ÇALYŞ BOÝUNÇA WEKIL/АГЕНТ ПО ОБМЕНУ/EXCHANGE AGENT

Gymmatbaha kagyzlary, mysal üçin, paýnamalary obligasiýalara, paýnamalaryň bir görnüşiň beýleki bir görnüşe we ş.m. alyş-çalyş operasiýalary boýunça wekil. Mysal üçin, bölünmek ýa-da birleşmek netijesinde gurluşy üýtgedilen kärhanalaryň paýnamalaryny täze döredilen kärhanalaryň paýnamalaryna çalyşmak operasiýalaryny ýerine ýetirýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.