ALYŞ-SATYŞ INDEKSI /ИНДЕКС КУПЛИ ПРОДАЖИ/EXCHANGE INDEX

Geçirilen operasiýalaryň möçberiniň we paýnamalaryň bahalarynyň üýtgemekleriniň arasyndaky baglanyşygy ölçeýän görkeziji. Operasiýalaryň möçberiniň we paýnamalaryň batmasynyň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykaryp geljekde bahalaryň üýtgeýiş derejesini kesgitleýär.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.