AMALA AŞYRYLAN BAHA/ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ ЦЕНА/REALIZED PRICE

Kompaniýanyň müşderilere hödürleýän paýnamalarynyň satylyşynyň ilkinji gününde bellige alnan esas bahasy.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.