AMAZONKA PAKTY/ПАКТ АМОЗОНКИ/AMAZON PACT

1978-nji ýylda Boliwiýa, Peru, Surinam, Ekwador, Gwineýa we Wenesuela döwletleriniň arasynda Amazonka derýasynyň sebitlerinde ösüşi üpjün etmek we sebitiň daşky gurşawyny, çeşmelerini ýerlikli peýdalanmagy ýola goýmak we goramak maksady bilen baglaşylan halkara ylalaşyk.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.