AMERIKAN DÖWLETLERINIŇ GURAMASY/ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ/ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

Kolumbiýanyň Bogota şäherinde 1948-njl ýylyň 30-njy aprelinde gol çekilen ylalaşyga laýyklykda, Amerika materiginde ýerleşyän islendik bir döwlete garşy edilen çozuşyň tutuş Amerika döwletlerine edilen çozuş diýlip hasaplanjakdygy bellenilen. Bu ylalaşyk boýunça esaslandyrylan guramanyň 33 sany döwlet agzasy bolup merkezi dolandyryş diwany ABŞ-yň Waşington şäherinde ýerleşýär.