AMORTIZASIÝA/АМОРТИЗАЦИЯ/AMORTIZATION, DEPRECIATION

Esasy serişdeleriň öz bahasyny bölekleýin  ýitirmegi. Amortizasiýa tölegleriniň möçberi önümçilik çykdajylaryna degişli bolup, önümiň özüne düşýän gymmatyna goşulýar. Ýygnanan amortizasiýa tölegleri amortizasiýa gaznasyny emele getirýär we şonuň hasabyna hasapdan çykan önümçilik enjamlary täzesi bilen çalşyrylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.