ANARHIZM/АНАРХИЗМ/ANARCHY

Ýurduň döwlet gurluşyny ýykmak, ykdysady syýasy we jemgyýetçilik bulaşyklygyny, milletara dawalary we gapma-garşylyklary döretmek üçin amala aşyrylýan hereketler we wakalar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.