ANDERRAÝTER/АНДЕРРАЙТЕР/UNDERWRITER

Gymmatbaha kagyzlary çykaryşyň ilkinji ýerleşdirilmegini we olaryň doly ýa-da bölekleýin satyn alynmagyna kepil geçmek esasynda öz üstüne alýan tarap.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.