ANDERRAÝTING AMALA AŞYRMA /ОСУЩЕСТВЛЕНИE АНДЕРРАЙТИНГА/UNDERWRITE

Gymmatbaha kagyzlaryň ilkinji ýerleşdirilmegine hyzmat etmek we olaryň ýaýradylmagyna kepil geçmek arkaly gymmatbaha kagyzlar emissiýa edilende töwekgeiçiligi öz üstüňe almak.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.