ANTANTA/АНТАНТА/ENTENTE

Iki ýa-da ondan hem köp döwletiň arasynda baglaşylýan syýasy ylalaşyk. Taryhda Antanta sözi kähalatlarda döwletara birleşikleriň ady hökmünde-de ulanylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.