ABU-DABI GAZNASY/ФОНД АБУ-ДАБИ /ABU DHABI FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT

Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümeti tarapyndan 1917-nji ýylda karzlaşdyrmak, kepil geçmek ýa-da beýleki wajyp taslamalara goşulmak işlerini ýerine ýetirmek üçin Arap döwletlerine ykdysady goldaw bermek maksady bilen döredilen gurama.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.