ANTITRAST KANUNLAR/ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО/ANTITRUST LAWS

Bazarda bäsleşigi goramak we üpjün etmek maksady bilen agalyk ediji (monopolist) kärhanalara ýa-da olar tarapyndan girzilen çäklendirmelere garşy kabul edilen kanunlar. 

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.