ARAÇYLYK/ПОСРЕДНИЧЕСТВО/MEDIATION

Halkara jedellerinde taraplaryň arasyndaky dawany adalatly çözmek ýa-da kesgitlenen taraplary azaltmak maksady bilen üçünji bir tarapyň kömeginiň peýdalanylmagyna esaslanýan jedelleri çözme usuly.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.