ARALYKDAKY HARYTLAR/ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТОВАРЫ/INTERMEDIATE GOODS

Belli bir harydyň önümçiliginde goşmaça kömekçi serişde hökmünde ulanylýan harytlar. Bu harytlar, hem aralyk harytlara, öz önümçiliginde bolsa gutarnykly harytlara hem degişli bolup biler.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.